PnP Harness - Car Models

A-H I-P Q-Z

Audi A3 1.8TSI, 2010-2014
Audi A3 2.0TSI, 2010-2014
Audi A4 2.0TSI, 2015 on
Audi A5 3.0TFSI, 2007-2014
Audi A5 1.8TSI, 2010-2014
Audi A5 2.0TSI, 2015 on
Audi A5 3.0TFSI, 2007-2014
Audi A5 3.0TFSI SENT, 2015 on
Audi A6 2.0TFSI, 2006-2009
Audi A6 2.0TSI, 2010-2014
Audi A6 2.0TSI, 2015 on
Audi A6 3.0TFSI, 2007-2014
Audi A6 3.0TFSI SENT, 2015 on
Audi A8 3.0TFSI, 2007-2014
Audi A8 3.0TFSI SENT, 2015 on
Audi Q5 2.0TSI, 2010-2014
Audi Q5 3.0TFSI, 2007-2014
Audi Q7 3.0TFSI, 2007-2014
Audi Q7 3.0TFSI SENT, 2015 on
Audi S3 2.0TSI, 2015 on
Audi S4 3.0TFSI, 2007-2014
Audi S4 3.0TFSI SENT, 2015 on
Audi S5 3.0TFSI, 2007-2014
Audi S5 3.0TFSI SENT, 2015 on
Audi TT 2.0TFSI, 2006-2009
Audi TT 2.0TSI, 2010-2014

BMW F20 114i, 2011-2016 
BMW F21 114i, 2011-2016
BMW F20 116i, 2011-2016
BMW F21 116i, 2011-2016
BMW F20 118i, 2011-2016
BMW F21 118i, 2011-2016
BMW F20 125i, 2011-2016
BMW F21 125i, 2011-2016
BMW M20 135i, 2014 on
BMW M21 135i, 2014 on
BMW F22 220i, 2015 on
BMW F22 228i, 2015 on
BMW F22 M235i, 2015 on
BMW F30 316i, 2011-2016
BMW F33 316i, 2011-2016
BMW F30 438i, 2011-2016
BMW F31 325i, 2011-2016
BMW F80 M3, 2014 on
BMW F34 GT320i, 2013-2016
BMW F32 420i, 2013-2016
BMW F33 428i, 2013-2016
BMW F36 435i, 2013-2106
BMW F10 520i, 2010-2016
BMW F10 535i, 2010-2016
BMW X1, 2012 on

Honda Civic FC1 1.5T, 2016 on 
Honda Fit GK5 1.5, 2013 on
Honda Fit GK5 1.5, Turbo ready, 2013 on
Honda Stepwagon 1.5, 2016 on
Honda Vezel DBA1.5, 2014 on

Merc-Benz A180 1.6T, 2012 on
Merc-Benz A200 1.6T 2012 on
Merc-Benz A250 2.0T, 2012 on
Merc-Benz A45 AMG, 2013 on
Merc-Benz C180 1.6T, 2014 on
Merc-Benz C250 2.0T, 2014 on
Merc-Benz C400 4MATIC, 2015 on
Merc-Benz CLA200 1.6T, 2014 on
Merc-Benz CLA250 2.0T, 2014 on
Merc-Benz CLS320, 2015 on
Merc-Benz E200, 2015 on
Merc-Benz E250, 2015 on
Merc-Benz E320, 2015 on 

VW Golf VI 2.0TSI, 2010-2014
VW Golf VI R20, 2012-2015
VW Golf VII 2.0TSI, 2015 on
VW Passat 1.8TSI 2010-2014
VW Passat 2.0TSI, 2010-2014
VW Sirocco 2.0TSI, 2010-2014
VW Tiguan 2.0TSI, 2010-2014